POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma Voyage consideră confidențialitatea

datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor

se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor

cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică entității operaționale S.C. Clio & Co S.R.L

prin Agentia de turism Emma Voyage. Cat si celorlalte entitati operationale partenere, in

scopul aplicarii unitare si corespunzatoare a prevederilor Regulamentului(UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație

a acestor date.

S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma Voyage procesează și stochează date

cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea

cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă

aplicabilă activităților online ale S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma Voyage.

Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în

care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor

(“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR

creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva

95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație

este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale

până când acestea expiră la data de 25 Mai 2018.

 

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea d-lui Iulian Maftei, care, in

calitate de Ofițer de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea

politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de

confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele

legate de protecția datelor personale.

Principii

Politica de protejare a datelor în cadrul S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma

Voyage se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

  • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și

transparentă;

  •  Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și

legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu

acele scopuri;

  •  Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile

necesare scopului procesării;

  •  Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
  •  Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt

șterse sau corectate fără întârziere;

  •  Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate

și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

  •  Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce

asigură securitatea necesară;

  •  Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este

necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

  •  Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și

ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât

și de la dreptul portabilității datelor.

 

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică

identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de

informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la

persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de

telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să

ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca noi să

putem opera și îmbunătăți serviciile și afacerile. Colectăm în primul rând date personale

cum ar fi numele, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, număr

pașaport, buletin, cod numeric personal, pentru a ajuta clienții să iși exercite drepturile

conform Regulamentului(UE) 2016/679 si pentru a informa partenerii, pe e-mail, despre

ofertele si capabilitatile noastre. De asemenea vom colecta adresa candidatului atunci când

acesta aplică pentru un post în compania noastră. Mai mult colectăm date personale pentru

alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității,

securitate fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la

proiectele interne și echipele și activitățile organizaționale. Vom procesa datele personale

doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în

țările în care operăm.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom

stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile clientului

pentru perioada în care contul său este activ, pentru a îi oferi servicii, pentru a fi conforme

cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la

datele personale este strict limitat personalului S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism

Emma Voyage, filialelor companiei și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia

clar definită pentru utilizarea datelor.

 

Utilizarea Cookie-urilor

Website-ul societatii noastre și partenerii săi utilizează cookie-uri sau tehnologii

similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a analiza trenduri,

administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a

colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici

fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a

înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica

persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și

tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor

Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-

ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru

a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla

folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să deactiveze

cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în

website-ul și serviciile noastre.

 

Divulgarea datelor personale

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care

divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm

contracte cu alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi

avocați externi pentru a procesa o reclamație în scopul obținerii unei compensații, companii

tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și

serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare. Furnizorilor de

servicii li se va permite să obțină numai datele personale necesare pentru a își livra

serviciile. Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își

comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri. Dacă utilizatorii nu doresc ca noi

să divulgăm date personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze DPO, Iulian

Maftei, la adresa de email: maftei.iulian@protonmail.com.

 

În anumite situații S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma Voyage este

nevoită să dezvăluie date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere

pentru a îndeplini cerințele GDPR. De asemenea vom divulga informații personale daca

este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citație sau alte procese legale,

atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne

proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca

răspuns la o cerere a guvernului.

 

Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate

pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale,

alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune

transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare

ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO, Iulian

Maftei, la e-mail: maftei.iulian@protonmail.com.

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau

restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele

personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare

sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații

despre perioada de timp pentru care S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma

Voyage intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de

datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am

stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm contactați

DPO, Iulian Maftei, e-mail: maftei.iulian@protonmail.com.

 

Aplicarea la un job

Atunci când aplicați pentru un job în cadrul companiei noastre, datele personale vor

fi procesate și controlate de către noi. Aplicațiile nu vor fi stocate pentru o perioadă mai

mare de timp decât cea necesară și nu vor fi divulgate persoanelor terțe.

E-mailuri de marketing

S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma Voyage are dreptul să trimită

clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de

consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt

îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat

activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor

cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări

concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în

mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la email:

O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate

pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client,

atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

Responsabilitate

S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism Emma Voyage este responsabilă și va fi

capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile

stabilite în acest document. De asemenea S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism

Emma Voyage va menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce

conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar va pune

informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

 

Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor

personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO în timp util și în

concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform

politicii de protecție a datelor personale și S.C. Clio & Co S.R.L prin Agentia de turism

Emma Voyage nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a

trimite o plângere autorității superioare.

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării

legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în companie. În cazul în care se

fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-

ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină

periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de

confidențialitate.

Date de contact:

Adresa: Str. Cocorilor, nr. 44. Arad

Tel:0257-252595;

Mobil:0723-333575;

E-mail:office@emmavoyage.ro